SGI

The Trusted Leader in High Performance Computing

 
SGI odkoupila majetek firmy COPAN Systems

SGI rozšiřuje storage portfolio o vysoce výkonnou persistentní datovou platformu

Fremont, Kalifornie - 23. února, 2010 - Společnost SGI (NASDAQ: SGI), jež je světovým lídrem v oblasti HPC a řešení pro datová centra, oznámila nákup veškerých aktiv a převzetí omezeného počtu závazků firmy COPAN Systems, Inc, poskytovatele vysoce výkonných řešení pro ukládání a archivaci dlouhodobě persistentních dat s přístupem v reálném čase.

SGI nakoupila aktiva s cílem rozšířit své storage portfolio a přidat k němu vysoce škálovatelnou, energeticky úspornou enterprise platformu Massive Array of Idle Disks (MAID). Storage řešení od firmy COPAN jsou navržena tak, aby umožnila zákazníkům přístup z disku na disk a poskytla možnosti virtuální páskové knihovny (Virtual Tape Library - VTL) pro efektivní správu rozsáhlých datových prostředí.

"Jsem potěšen, že mohu přivítat zaměstnance i zákazníky firmy COPAN v SGI," uvedl Mark J. Barrenechea, SGI CEO. "Potřeba přístupu k dlouhodobě uloženým datům v reálném čase se bude i nadále rozšiřovat. Tato akvizice umožní společnosti SGI přítomnost právě v tomto segmentu trhu."

Díky akvizici bude SGI poskytovat rozšířenou nabídku účelových, inovačních, masivně škálovatelných vysoce výkonných storage produktů. Díky platformě COPAN bude SGI nabízet storage technologie, které se zaměřují na persistentní datová úložiště. Tato platforma je vytvořena s cílem umožnit zákazníkům snížit náklady a komplexitu ukládání a správy neustále se rozšiřujících objemů dlouhodobých informací v organizacích, které zpracovávají velké objemy dat.

Aktiva firmy COPAN byla koupena v soukromé dražbě zastaveného majetku od zajištěných věřitelů firmy COPAN. Nákupní cena byla přibližně 2 miliony USD v hotovosti. SGI v akvizici nepřevzala žádné dluhy firmy COPAN, jen omezený počet závazků. Kanceláře společnosti COPAN v Longmontu v Coloradu budou zachovány a SGI předpokládá nábor vybraných zaměstnanců firmy COPAN.

Pro více informací o produktech COPAN navštivte stránky www.sgi.com/copan.

O SGI
SGI® (Silicon Graphics International Corp.) je vedoucím dodavatelem škálovatelných výpočetních systémů, clusterovaných storage zařízení, HPC technologií, řešení pro datová centra spolu s profesionálními službami. SGI pomáhá řešit nejnáročnější obchodní i technologické výzvy v uvedených odvětvích. Pro více informací navštivte stránky www.sgi.com

© 2010 SGI. SGI je registrovanou ochrannou známkou společnosti Silicon Graphics International Corp, nebo jejích poboček. Všechny ostatní ochranné známky zde uvedené jsou vlastnictvím příslušných majitelů.