SGI

The Trusted Leader in High Performance Computing

 

SGI uvedla řešení ArcFiniti™ - integrovaný datový archiv

Přední archivační technologie od SGI sloučeny do plně integrovaného řešení, které lze snadno uvést do provozu

FREMONT, Kalifornie (9. března 2011) - Společnost SGI (NASDAQ: SGI), ověřený lídr v oblasti technických výpočtů, dnes oznámila uvedení datového archivačního řešení SGI® ArcFiniti™, plně integrované, diskové řešení, které se zaměřuje na rozšiřující se problém s nestrukturovanými, souborovými daty.

Jeden rok po akvizici technologie Copan™ MAID společností SGI, je uvedení ArcFiniti druhým vylepšením této platformy. Přináší na trh IT řešení, které lze snadno nasadit do provozu, a které využívá nejlepších nástrojů v odvětví pro správu a ochranu některých z největších světových datových úložišť.

Archivační řešení SGI ArcFiniti poskytuje vysoce výkonný přístup k síti a nabízí výkon, dostupnost a výhodu dlouhodobé datové integrity na rozdíl od páskových řešení. Využitím technologie od SGI se výrazně snižuje spotřeba energie a je zajištěno dosažení integrity dat. ArcFiniti je možné nakonfigurovat až do velikosti 1,4 PB využitelného úložného prostoru v jednom racku. Takový objem úložného prostoru je ekvivalentní zhruba 20-ti rokům HD-TV videa nebo 10 miliardám fotek na Facebooku.

Extrémní hustota a výrazně nižší spotřeba energie nabízejí úsporu provozních nákladů o více než 95 procent v porovnání s ostatními diskovými řešeními a zároveň poskytuje uživatelům okamžitý přístup po síti k chráněným archivovaným datům. Momentálně na trhu neexistuje žádné archivační řešení, které by poskytovalo lepší využití diskového prostoru a ekologičtější řešení než ArcFiniti od SGI.

"Současný trh je masivně zaplaven různými údaji. Organizace se musí vypořádat se stále rostoucím množstvím dat, zejména nestrukturovaného obsahu, které musí být spravovány a chráněny," uvedla Sheila Childs, ředitelka výzkumu skupiny pro storage strategie a technologie společnosti Gartner. "Účelně postavená archivační řešení, která poskytují jednoduchou správu stárnoucích dat, jsou příležitostí pro organizace získat kontrolu nad růstem dat, i když jsou nuceni bojovat s požadavky na shodu a zálohování dat a zároveň se snaží o zdokonalení zálohovacích operací a snížení nákladů."

Jako plně integrované řešení, mohou uživatelé přistupovat k ArcFiniti přes vysoce výkonné síťové spojení, které umožní vysokou propustnost do primární diskové paměti - cache. Tato cache paměť je virtualizovaná do archivační vrstvy a spravována v pozadí automatizovaným archivačním nástrojem. Všechny soubory jsou stále k dispozici v on-line stavu a je zajištěno, aby obsah archivu byl chráněn pro dlouhodobé uložení v nákladově nejefektivnější úložné vrstvě.

"SGI přináší velmi elegantní a jednoduché řešení problému, který je společný pro mnoho našich zákazníků a je pro ně složitou výzvou," řekl Brent Van Scyoc, viceprezident skupiny Federal Solutions Group společnosti Alliance Technology Group, LLC. "Zákazníci potřebují spolehlivé, škálovatelné archivační řešení, které lze zasadit do stávajícího pracovního prostředí a růst zároveň s potřebami podniku. SGI ArcFiniti představuje právě takové řešení, a my jsme rádi, že můžeme spolupracovat s firmou SGI, abychom toto řešení přinesli našim zákazníkům."

Řešení ArcFiniti je určeno nejen k přímému ukládaní dat, ale také k ochraně pro dlouhodobé uchovávání. Využitím inovativního softwaru, který aktivně sleduje zdravotní stav hardwaru a integritu dat, zaručuje řešení ArcFiniti, že archivovaná data zůstávají v platnosti a přístupná ještě mnoho let poté. Pokud ArcFiniti zjistí mechanické problémy, aktivně přemigruje data a ověří jejich integritu a zároveň upozorní administrátory na výměnu vadného dílu. Tím se výrazně snižuje nutnost vyřadit systém z provozu a nákladně data rekonstruovat přes RAID z důvodu chyb na discích.

"SGI má dlouhou historii ve správě některých z největších a nejsložitějších archivů," sdělil Bill Mannel, viceprezident produktového marketingu společnosti SGI. "Prostřednictvím ArcFiniti přinášíme tyto zkušenosti na trh IT v podobě integrovaného datového archivačního řešení, které lze snadno nasadit do provozu. ArcFiniti řeší jeden z hlavních problémů s ukládáním dat, kterému čelí dnešní průmysl, a to je obrovský nárůst nestrukturovaných souborových dat."

Zkušenost firmy SGI v oblasti řízení velkých archivů je k dispozici také pro zákazníky prostřednictvím služby Archiv Analysis Service, kterou poskytuje oddělení profesionálních služeb společnosti SGI. Nabízí hloubkové analýzy vzorů využití dat ve stávající storage infrastruktuře a identifikuje příležitosti ke snižování primárního diskového úložiště a zálohování na média. IT manažeři lépe chápou a identifikují oblasti, kde neaktivní data zabírají aktivní archivní úložiště a dokáží pak lépe plánovat s výhledem do budoucna.

ArcFiniti bude k dispozici v pěti továrně integrovaných konfiguracích ve velikosti od 156 TB do 1,4 PB využitelné kapacity archivu před kompresí. Toto řešení je poháněno procesory Intel® Xeon® řady 5600, lze jej snadno objednat i snadno nasadit do provozu a je zvláště vhodné pro snadný přístup k odloženým archivovaným datům v existující infrastruktuře datového centra.

Dostupnost a ceny
ArcFiniti je nyní k dispozici na předběžnou objednávku. Ceny jsou k dispozici na vyžádání. Pro více informací navštivte stránky: www.sgi.com/arcfiniti.

O SGI
Společnost SGI, ověřený lídr v odvětví technických výpočtů, pomáhá zákazníkům řešit jejich nejnáročnější obchodní i technologické výzvy. Pro více informací navštivte stránky www.sgi.com.

© 2011 SGI. SGI, ArcFiniti a Copan jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti Silicon Graphics International Corp. nebo jejích poboček ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky zde uvedené jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.