SGI

The Trusted Leader in High Performance Computing

 

Sdružení CESNET si vybralo unikátní HSM řešení pro ukládání dat od SGI

Storage řešení SGI® DMF™ posiluje české národní úložné kapacity pro vědu, výzkum a vzdělávání

PRAHA, Česká republika - 11. 4. 2012 - Společnost SGI (NASDAQ: SGI), ověřený lídr v oblasti technických výpočtů, dnes oznámila, že CESNET, sdružení českých vysokých škol a Akademie věd České republiky, si vybralo SGI® InfiniteStorage™ (IS) Data Migration Facility (DMF), řešení virtualizovaného ukládání dat ve vrstvách, na podporu centralizovaného datového úložiště a archivačních požadavků českého výzkumu a vzdělávacích institucí. Řešení SGI DMF poskytuje systém hierarchické správy (HSM=hierarchical storage management) ukládání dat, který umožňuje transparentní přístup ke všem datům, eliminuje single-point of failure a umožňuje bezproblémově přidávat kapacitu úložiště podle růstu požadavků uživatelů. Vše je realizováno bez přerušení služeb pro koncové uživatele, automatizovaně bez větších nároků na obsluhu, a to výrazně snižuje náklady na skladování i správu ukládaných dat včetně snížení rizik a zlepšení úrovně poskytovaných služeb.

CESNET je sdružení právnických osob zahrnující veřejné vysoké školy a Akademii věd České republiky. Mezi hlavní cíle patří provoz a rozvoj české NREN (národní sítě pro výzkum a vzdělávání), výzkum a vývoj pokročilých síťových technologií a aplikací a šíření veřejného povědomí o tématech souvisejících s jejich nasazováním a provozem. Souběžně s posílením a modernizací stávající síťové infrastruktury CESNET plánuje vybudování významných úložných kapacit v rámci celonárodního gridu datových úložišť - v Plzni, v Pardubicích a v Brně. Projekt je financován ze strukturálních fondů EU v rámci operačního programu VaVpI řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. První úložný systém dodaný společností SGI se nachází v Plzni, byl již nakonfigurován a nachází se ve fázi zkušebního testování. Více informací lze nalézt na stránkách http://du.cesnet.cz/.

Smyslem plánované celonárodní infrastruktury datových úložišť je poskytování pokročilých služeb zaměřených na ukládání dat (včetně dlouhodobé archivace) a umožnění jejich sdílení s vyšší úrovní řízení a správy životního cyklu pro široké spektrum subjektů. Cílem navrhovaného konceptu datových úložišť je optimalizace nákladů na uložení, zabezpečení, obnovu a management dat.

"Rychlost a rozsah, jakými rostly naše požadavky na úložné kapacity, nás přinutily, abychom našli vyspělé řešení, které bychom mohli i nadále rozšiřovat stejným tempem," uvedl vedoucí oddělení datových úložišť sdružení CESNET Dr. Peter Verčimák. "Raději, než se snažit o sestavení takto kritického systému pro ukládání dat z různorodých modulárních dílů, jsme zvolili řešení společnosti SGI, která nám nabídla hardware, software i zkušenosti se správou. To nám umožnilo sestavit individuální řešení na míru, které bude účinně a efektivně sloužit nám, našim členům i dalším klientům z řad institucí působících v oblasti vědy, výzkumu a vývoje a přizpůsobí se dalšímu růstu jejich úložných a archivačních potřeb."

Ke splnění stanovených cílů se sdružení CESNET rozhodlo využít odborných znalostí společnosti SGI a zvolilo kompletní řešení, které se skládá z hardwaru, softwaru a celé řady dalších služeb od SGI. Počáteční využitelná kapacita datového úložiště bez komprese činí 3,8PB a téměř dvakrát více s využitím komprese dat při ukládání na páskové vrstvě. Kapacita bude uživatelům dodávána buď pomocí souborového sdílení (NFS, CIFS, FTP) nebo na bázi blokového sdílení (FC, iSCSI).

"SGI DMF může výrazně snížit náklady na ukládání dat tím, že vytváří a automatizovaně řídí virtuální úložné prostředí skládající se z několika cenově odstupňovaných vrstev úložných kapacit (diskových polí a páskových knihoven)," sdělil Rod Evans, evropský víceprezident společnosti SGI. "Na základě uživatelských kritérií, DMF nepřetržitě monitoruje a efektivně automaticky přenáší data mezi vrstvami datového úložiště, a tím vytváří optimální řešení pro širokou škálu zákaznických aplikací. Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se sdružením CESNET a poskytnout toto účinné a efektivní řešení pro správu dat."

Kromě SGI DMF, nástroje pro virtualizaci datového úložiště ve vrstvách, patří mezi další klíčové komponenty řešení dvojice výkonných RAID diskových polí SGI® InfiniteStorage™ (IS) 4600 osazených 8Gb FC a 10Gb iSCSI porty, diskové kapacity FC RAID5 (primární vrstva HSM - 50TiB) a SATA RAID6 (sekundární vrstva HSM - 400TiB), skupina front-end, řídících a infrastrukturních serverů založených na serverové řadě SGI® Rackable TM C3108-TY11, pásková knihovna SpectraLogic T-finity® využívající technologie LTO5 s nainstalovanými 11-ti mechanikami LTO-5, téměř 3700 licencovanými páskovými sloty, kdy v první fázi bylo osazeno prozatím 2200 LTO5 pásek, SAN 8Gb, Ethernet 10Gb a 1Gb redundantní síťové infrastruktury, clusterový, paralelní souborový systém SGI® CXFS™ a software SGI Management Centre. Profesionální služby od SGI zahrnují instalaci, implementaci řešení, nepřetržitou zákaznickou podporu i podporu řešení a konzultační služby.

O SGI
SGI, ověřený lídr v oblasti technických výpočtů, pomáhá zákazníkům řešit jejich nejnáročnější obchodní i technologické výzvy. Pro více informací navštivte stránky www.sgi.com.

Sledujte SGI na Twitteru (@sgi_corp), na YouTube (youtube.com/sgicorp) a na LinkedIn.

© 2012 Silicon Graphics International Corporation. SGI, logo SGI, InfiniteStorage, DMF, Rackable a CXFS jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Silicon Graphics International Corp. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. T-Finity je obchodní značka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Spectra Logic Corporation. Všechny ostatní obchodní názvy a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.