SGI

The Trusted Leader in High Performance Computing

 

SGI koupila FileTek

SGI rozšiřuje schopnost řešit stále závažnější problematiku nárůstu velkých objemů dat - Big Data, které přetěžují rozpočty i zaměstnance a jsou výzvou pro ochranu datových zdrojů dnešních korporací

Fremont, Kalifornie - 01.10.2013 - Společnost SGI (NASDAQ: SGI), lídr v oblasti vysoce výkonných počítačových systémů a velkých objemů dat tzv. Big Data, oznámila, že koupila aktiva firmy FileTek, Inc., globálního poskytovatele virtualizace storage v oblasti Big Data, správy rozsáhlých dat a aktivního archivu. Tato cenná akvizice prohlubuje vedoucí postavení SGI v dodávkách řešení pro ukládání dat, která umožňují zákazníkům efektivně spravovat datové zdroje, snížit administrativní zátěž a snížit náklady na storage zařízení pro správu velkého objemu dat.

"Jsme nadšeni, že můžeme přivítat FileTek a jeho zákazníky v SGI ," sdělil Jorge Titinger, prezident a CEO společnosti SGI. "Díky začlenění řešení firmy FileTek do našeho portfolia, umožní SGI stávajícím i novým zákazníkům sladit nestrukturovaná i strukturovaná data s těmi nákladově nejefektivnějšími úložnými zařízeními napříč životním cyklem, s jednoduchým uživatelským přístupem a spolehlivou ochranou v řádech několika petabytů. Tato akvizice odráží naši strategii stavět na vedoucím postavení SGI v oblasti výkonného počítání (High Performance Computing), na odborných znalostech z oblasti Big Data a na zkušenostech z dodávek více než 600 petabajtů storage kapacity ročně, čímž se stáváme celosvětovým lídrem v oblasti řešení pro ukládání dat, která přesahují rámec petabytů."

"Řešení StorHouse™ a TrustedEdge™ byla trhem přijata skvěle," uvedl Bill Loomis, generální ředitel společnosti FileTek. "Jsme nadšeni, že tato akvizice bude nadále umožňovat oběma produktům plně dosáhnout jejich potenciálu prostřednictvím širší globální distribuce SGI. Naši zákazníci budou mít prospěch ze zdrojů, znalostí a řešení pod značkou SGI. Tato řešení umožní prostředím státních a komerčních podniků snížit náklady na Big Data a rozsáhlé storage platformy."

Odborné znalosti SGI v oblasti storage zahrnují širokou škálu datově náročných odvětví, včetně médií a zábavního průmyslu, vládních organizací i věd o životě. Mnoho zákazníků využívá úložné technologie od SGI po více než 20 let včetně instalací, které škálují do více než 100 petabajtů a téměř 2 miliard souborů, a to vše aniž by docházelo ke ztrátě dat. Společnost SGI je nyní zavázána zákazníkům FileTek a má v úmyslu poskytnout dlouhodobou stabilitu, zdroje a strukturu pro jejich další úspěch a růst.

Na základě smlouvy, získala společnost SGI vysoce komplementární aktiva firmy FileTek, včetně softwaru StorHouse a TrustedEdge, zákaznickou bázi po celém světě, technický tým a tým služeb a podpory. Ostatní podmínky této transakce nebyly zveřejněny.

  • Software TrustedEdge přináší inteligentní analýzu dat, která probíhá na primárním, heterogenním úložném zařízení, a dále automatizovanou, migraci dat, založenou na nastevní práv, pro řešení SGI InfiniteStorage™ Gateway.
  • Software StorHouse přináší osvědčenou prvotřídní správu informačního životního cyklu a řešení pro aktivní archiv, které zahrnuje strukturovaná data a doplňuje proslulou technologii SGI DMF, určenou pro nestrukturovaná data, jež umožňuje organizacím spravovat všechny datové zdroje efektivně i při extrémním rozsahu.
  • Personál firmy FileTek v oblasti vývoje, služeb a podpory přispívá k expertíze SGI odbornými znalostmi v oblasti návrhů a správy úložných prostředí v měřítku větším než petaflops, a pomáhá tak zákazníkům navrhnout a efektivně spravovat úložiště v rozsahu petascale.
  • SGI bude i nadále vyvíjet, prodávat a podporovat produkty TrustedEdge a StorHouse pod značkou SGI a v krátkém i dlouhodobém horizontu zaintegruje tyto technologie a ochrání investice zákazníků jak SGI tak FileTek.

Upozorňujeme, abyste se přehnaně nespoléhali na výhledová prohlášení, která jsou vyslovena pouze k datu vydání této tiskové zprávy. SGI nemá žádnou povinnost aktualizovat informace v této tiskové zprávě, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí a podobně, pokud není zákonem vyžadováno jinak.

O SGI
SGI, vedoucí firma v oblasti výkonného počítání (HPC), pomáhá zákazníkům řešit jejich nejnáročnější obchodní i technologické výzvy poskytováním řešení pro technické výpočty, Big Data analýzy, cloud computing a úložná zařízení v rozsahu petascale. Všechna tato řešení urychlují výzkumný proces, inovace a ziskovost.

Sledujte SGI na Twitteru (@sgi_corp), na YouTube (youtube.com/sgicorp) na Facebooku (facebook.com/sgiglobal) a na LinkedIn.

© 2013 Silicon Graphics International Corporation. Všechna práva vyhrazena. SGI, SGI Trusted Edge, SGI StorHouse, SGI InfiniteStorage Gateway, SGI DMF a logo SGI jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky společnosti Silicon Graphics International Corp. nebo jejích dceřiných společností ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.